Optické a metalické siete

Optická sieť je najmodernejší systém prenosu informácií

EZS - Elektrický zabezpečovací systém

Komplex technických prostriedkov, ktoré riešia ochranu objektu proti neoprávnenému vstupu nepovolaných osôb.

KS - Kamerový systém

Niekedy nazývaný aj priemyselná televízia alebo kamerový systém, ktorý umožňuje sledovanie diania v monitorovaných zónach stráženého priestoru z dohľadového centra.

VV - Virtuálny vrátnik

Logické rozšírenie Vášho kamerového systému o službu 24 hodinového dohľadu