Spoločnosť Klever spol. s r.o.bola založená v máji 2007 bez kapitálovej účasti. Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu a realizácii integrovaných slaboprúdových rozvodov, kamerových a zabezpečovacích systémov a optických sietí, ktoré vytvoria základ fungovania vašej spoločnosti.

Súčasťou behu každej organizácie sú nevyhnutné slaboprúdové rozvody. Firma KLEVER vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách alebo areáloch a vytvorí pre vás inteligentný systém týchto rozvodov po jedinej spoločnej infraštruktúre, umožňujúcej prenos pre bezpečnostné, prístupové, požiarne a kamerové systémy, riadenie klimatických podmienok, monitorovanie a riadenie prostredia v dátových centrách, inteligentné riadenie budov a pod. Významnou pridanou hodnotou sú výhody centralizovanej správy behu budov.

KLEVER ako odborník na riešenia vašich špecifických požiadaviek v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi vám navrhne optimálny systém na kľúč.

Spoločnosť Klever tvorí skúsený tím zamestnancov, ktorí vytvárajú pre svojich zákazníkov moderné riešenia opierajúce sa o najmodernejšie technológie, ako sú optické siete, cloudové riešenia, mobilné aplikácie, či outsourcing.

Spoločnosť KLEVER má montážne skupiny operujúce na celom území Slovenska. Spolu s našimi partnermi sme schopní realizovať aj nárazové hromadné inštalácie v rozsahu desiatok montáží denne.