Virtuálny vrátnik


Bežný kamerový systém vám robí záznam z monitorovaného priestoru, nikto sa na monitor neustále nepozerá. Až po škodovej udalosti sa záznam pozrie a následne sa vyhodnocuje. Výsledok je prinajlepšom ten, že identifikujete páchateľa udalosti, ale skutok sa už stal, majetok je poškodený, prípadne vec odcudzená.

Virtuálny vrátnik je služba, ktorá zabezpečuje on-line sledovanie vyškolenými pracovníkmi - dispečermi váš monitorovaný priestor vašim kamerovým systémom a reaguje na každú udalosť, ktorá je popísaná v kamerovej smernici.

Kamerová smernica je niečo ako návod pre dispečerov, v akom čase sa daná kamera monitoruje, aká reakcia má byť na udalosti v monitorovanom priestore, komu volať a ako oznamovať udalosť.

Dispečing


Na dispečingu sú 24 hodín denne 365 dní v roku minimálne dvaja dispečeri, ktorí obsluhujú centrálny monitorovací systém a v súlade s kamerovou smernicou vyhodnocujú udalosti, ktoré spozorujú na monitoroch.

Takto sa vám nemôže stať, že vo vašom dvore sa pohybujú narušitelia, nesvieti svetlo, behá pes, prípadne je nefunkčná kamera.

Informácia, ktorú dostanete od dispečerov je presná a má veľkú výpovednú hodnotu. Je rozdiel dostať SMS z vášho kamerového systému o detekcii pohybu, oproti telefonátu, v ktorom dispečer oznámi, že vidí dvoch ľudí ako sa snažia vypáčiť dvere na vašej firme.

Služba Virtuálny vrátnik je 100% využitie vášho kamerového systému, mení ho z pasívnej na aktívnu ochranu vášho majetku.

Ochrana


Pri ochrane vášho majetku využívame moderné komunikačné kanály. Využívame internet na pripojenie vášho kamerového systému na centrálny monitorovací systém nášho dispečingu. Pre oznamovanie škodových udalostí využívame mobilnú sieť formou hlasu a SMS, e-mail a internet.

Pri udalostiach, ktoré dispečeri vyhodnotia ako jasné narušenie priestoru a evidentný trestný čin, okamžite kontaktujú operačné stredisko policajného zboru v príslušnej lokalite zákazníka. Bežne naši dispečeri koordinujú zásah policajného zboru presnou informáciou kadiaľ narušitelia unikajú, prípadne, kde sa ukryli.

Našou najväčšou odmenou je, keď sa podarí zabrániť poškodeniu majetku a vecí naších zákazníkov.

Firma Klever má chránenú dielňu, v ktorej hendikepovaní ľudia sú zamestnaní ako dispečeri. Je to práca v pohodlí útulnej kancelárie - dispečingu. Naši dispečeri majú presne určený čas strávený pri obsluhe centrálneho monitorovacieho systému a čas odpočinku, prípadne inej činnosti. Práca dispečerov je pre našich zamestnancov zaujímavá, preto nemáme núdzu o kvalitných ľudí.