Optické siete


Pre svojich zákazníkov budujeme optické siete od projektovania cez realizáciu až po záverečnú projektovú dokumentáciu.

Optická sieť je najmodernejší systém prenosu informácií pričom je nenáročná na údržbu. Najdôležitejšou aplikáciou optických vlákien je prenos údajov v telekomunikačnej technike. Využíva sa takmer neobmedzená prenosová kapacita, možnosť prenášať informáciu na viacerých vlnových dĺžkach súčasne a najmä odolnosť voči vonkajším elektromagnetickým vplyvom (čo znamená aj nulový presluch medzi jednotlivými vláknami v kábli).

Metalické siete


Ako v prípade optických sietí aj v prípade metalických rozvodov realizujeme komplexné služby prí výstavbe metalických trás v bytoch, bytových domoch ako aj v priemyselných halách.

Metalická sieť je logický doplnok hlavnej optickej trasy ako slaboprúdová infraštruktúra v rámci budovy, kancelárie či výrobného pracoviska.

Za účelom sprístupnenia svojich telekomunikačných služieb zákazníkom využívajú naše služby v oblasti výstavby optických a metalických trás aj významní poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku.